Postimehe Ajakirjanduskool ja MSMedia koolitavad uusi ajakirjanikke

Milline on võimalik suhtekorraldaja ja ajakirjaniku omavaheline koostöö ja/või võitlus auditooriumi tähelepanu nimel? Kes meist on eetiline ja kes mitte? Järjekorras vist juba kolmas ajakirjanduskool seljataga. Väljavõte ühest minu artiklist: “Ajakirjanikel ja suhtekorraldajatel on eetikakoodeks, mis järgib samasuguseid kaanoneid. Näiteks hoidume mõlemad teadlikust valetamisest ja teenime ühiskonda, mitte lihtsalt omanike tahet. Mõlema seas on ebaeetilisi tegelasi, kes hoolivad üksnes lühiajalisest isiklikust kasust. Tagasisööduna küsin ajakirjanikelt: kas on tehtud ajakirjandust väljaande omanike huvides? Kas on auditooriumit lollitatud näiliselt ajakirjanduslike, aga tegelikult ettevõtjate huvides tehtud sisuturunduslike artiklitega? Kas on skandaali ühe osalise arvamuse põhjal valmis treitud lugusid, mille eesmärk on õhutada konflikti ja saada tähelepanu, arvestamata tagajärgedega? Muidugi on. Niisamuti on suhtekorraldajaid, kes käituvad hiirekestena juhtkonnas ja lõvidena ajakirjanike ees. Mõni neist ei aita kaasa eetilisele ja vastutustundlikule juhtimisele. Nende ainus eesmärk on paksu bossi lühiajaline kaitsmine, nad taovad oma vildakaid väiteid niikaua, kuni kaotavad igasuguse reaalsustaju. On neidki, kes arvavad, et suhted ajakirjanikega on samasugune turunduse tööriist nagu reklaamtulp trammipeatuses. Samas lähtub enamik suhtekorraldajaid ja ajakirjanikke eetikast ning moraalist ja sellestki, et tulevikus elaksime usaldusväärsemas, avatumas ja sidusamas ühiskonnas. See ongi ajakirjanike ja suhtekorraldajate ühine eesmärk. Kes seda ei järgi, saab varem või hiljem kõrvetada ja on omaenese viskest mänguplatsilt väljas.” Rõõmuga sisenen uude koolitustsüklisse.Lisa kommentaar

EstoniaEnglishRussia