Küllike Heide

Erinevate tekstide keele- ja sisutoimetamine

Sageli on kasulik, kui keegi äsja sulest tulnud teksti kõrvalise pilguga üle loeb. On ju teada tõde, et enda loodud tekstis on vigu ja ebatäpsusi keeruline märgata. Toimetamise eesmärk on ladus tekst. Parandame trüki- ja õigekirjavead, ühtlustame vajadusel teksti stiili, leiame asjakohaseima sõnavaliku. Kui tarvis, kontrollime ka kasutatud mõistete ja faktide korrektsust.

Veebitoimetaja renditeenus

Kui teie ettevõttel on veebileht, mille haldamine pole justkui kellegi töö ja tundub kõigile tüütu lisakohustusena, saate rentida veebitoimetaja. Tekstide keele- ja sisutoimetamine on siiski vajalik. Kaasaegses internetipõhises maailmas on veebilehe korrektsus äärmiselt oluline. Seejuures ei pea leht olema viimase moe järgi „tulede ja viledega“, kuid kehtivad kontaktandmed, ettevõtte ja selle teenuste ajakohane tutvustus ning asjakohane lisainfo on elementaarsed. Teenus sobib eriti hästi väiksematele ettevõtetele, vajadusel pakume lisaks tehnilisele haldamisele sisuloomet, fotode tegemist jms.

— Lõpetanud 2001. aastal Tartu Ülikooli avalike suhete ja teabekorralduse eriala (toonane bakalaureus, võrdsustatud magistrikraadiga).
— Töötanud kommunikatsiooni ja suhtekorraldusega seonduvatel ametikohtadel alates 1998. aastast (OÜ Rull&Rumm projektijuht, Sotsiaalministeeriumi avalike suhete peaspetsialist, SA Viljandi Haigla kommunikatsioonijuht, Eesti Töötukassa väliskommunikatsiooni peaspetsialist).
— Täiendanud end oluliselt tekstiloome, keeletoimetamise, kasutajasõbraliku veebidisaini, veebitekstide loomise, veebide sisuhalduse, fotograafia, pilditöötluse jm valdkondades.
— On kodus enamlevinud sisuhaldusplatvormide kasutamises (WordPress, Drupal, Joomla jms), valdab keskmise kasutaja tasemel küljendus- ja kujundusprogramme (Adobe Photoshop, Gimp jms).

Jekaterina Kalinitsheva

Minul on bakalaureusekraad rahvusvahelises ärijuhtimises ja magistrikraad kommunikatsioonis, keele ja sotsiaalse kommunikatsiooni suunal Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudist. Olen Eesti Töötukassas kommunikatsiooni nõunik ja tegelen venekeelse kommunikatsiooniga. Samas olen Etnokom OÜ juhatuse liige, kus pakun terviklikku kommunikatsiooniteenust sihtauditooriumi keeles. Keel ei ole minu jaoks üksnes sõnad ja laused, vaid ainulaadne vahend, mis mõjutab inimese maailmapilti. Tänapäeval pööratakse üha rohkem tähelepanu Eestis elavatele muukeelsetele sihtgruppidele suunatud kommunikatsioonile. Minu põhieesmärk on koostada sõnumeid ning edastada neid õigete kanalite kaudu. Minu tööde hulka lisaks töötukassale kuulavad Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA venekeelne kommunikatsioon (ka tekstid ja koduleht), Neste Eesti AS ja Printall OÜ venekeelsed kodulehed, jne.

Erinevate tekstide venekeelsesisu loomine ja toimetamine

Eestis on vene keelt (emakeelena) kõnelevate inimeste osakaal umbes kolmandik kogu rahvastikust. Sageli käsitletakse olemasoleva eestikeelse materjali vene keelde tõlkimisena. Näiteks on organisatsioonil või ettevõttel venekeelne veebileht, reklaamid, iseteenindus jne. Aga kas sellega kaasneb ka dialoog venekeelsete klientidega? Kas eesmärk on lihtsalt tõlkida või edastada vajalikku informatsiooni nii, et see vastaks auditooriumi vajadustele ja oleks arusaadav? Sõltuvalt valdkonnast ettevõtte venekeelsete klientide osakaal võib olla ka 50%. Sellest tuleneb loomulik vajadus luua korrektset ja asjakohase venekeelset sisendit.

Venekeelse veebitoimetaja renditeenus

Kui teie ettevõttel on venekeelne veebileht, mille haldamine vene keeles ei saa oma ressurssidega katta, siis pakume venekeelseveebi toimetamist. Sellega saate tagada eesti- ja venekeelse sisu võrdsust ja asjakohasust. Venekeelse veebitoimetaja teenuse kasutades saate olla kindel, et vaatamata keelest veebilehe info on korrektne kõikide klientide jaoks.

Scott Abel

Olen pärit Ameerikast ning omandasin USAs ajakirjanduse magistrikraadi. Eestisse kolisin aastal 2000 ning olen siin töötanud õppejõuna, vabakutselise ajakirjaniku ja sisuloojana, toimetajana ning suhtekorraldajana.

Ettevõtte oskus suhelda loob sageli esmamulje. Väikestes riikides nagu Balti riikides on vältimatult oluline tulemuslik kommunikatsioon võõrkeelsete klientide ja tarbijatega. Euroopa Liidus kipub põhiliseks äri- ja suhtluskeeleks olema inglise keel.

Kurb tõsiasi on aga, et isegi kõige kasumlikumate siitkandi ettevõtete inglise keele oskused on tihti keskpärased või üsna kasinad. Mõnikord jääb puudu tähelepanust detailidele, teinekord on ilmselt piirdutud odavaima või lihtsaima lahendusega. Või on jäädud uskuma kedagi, kes pakub professionaalset, emakeele-valdaja kirjutamis- ja toimetamisoskuste lähedast teenust, aga ilmselgelt on nende usaldust petetud. Loendamatuid kordi on mind palgatud kohendama ingliskeelset tõlget, mis on õige pisut parem sellest, mida Google Translate suudab välja süljata.

Ebakompetentne inglise keele kasutus sisendab ingliskeelsele lugejale usaldamatust toodete, teenuste või teie pakutava info vastu. Miks peaksite laskma oma pingutusi juba eos selliselt saboteerida?

Töötan enamasti Läänemere regiooni klientidega, kelle seas on nii idufirmasid, valitsusasutusi kui ka rahvusvahelisi ettevõtteid. Eesti klientide seast võib mainida näiteks Sotsiaalministeeriumi, Välisluureagentuuri, Maanteeametit, EASi.
Töötasin USAs ajakirjanikuna üle kümne aasta. Olen aastaid õpetanud kirjutamist, grammikat ja stiili ajakirjanduse ja suhtekorralduse kursuste raames Eesti ja USA eri ülikoolide tudengitele.

Koostan just teie vajadustele vastava ingliskeelse teksti, räägin loo, mida teie soovite räägitavat, või toimetan teksti, mis on teil juba olemas. Soovi korral võime kas individuaalselt või seminaril teie töötajatega käsitleda meediasuhete või korporatiivkommunikatsiooni eri aspekte. Võtke ühendust, ja ma ütlen, kas ja kuidas saan teid konkreetse teemaga aidata!

Tekstikoda OÜ estonia.kat@gmail.com

EstoniaEnglishRussia